Varovanie a Zázrak

 

Najsvätejšej Sviatosti je pripisovaná čoraz menšia dôležitosť.
Mali by ste odvrátiť Boží hnev od seba svojím úsilím! Myslite
na Ježišove umučenie…! Panna Máría Conchite Gonzalez, 18. júna 1965    Večer 18. júna 1961 sa štyri dievčatá hrali na okraji svojej dediny. Boli to Maria Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Marí Loli) Mazon, Jacinta Gonzalez a Maria Cruz Gonzalez. Aj ked’ mali rovnaké mená, neboli v príbuzenskom vzťahu. Maria Cruz mala 11, ostatné 12 rokov. Všetky pochádzali z chudobných rodín. Zrazu sa ozval hlasný zvuk, podobný zahrmeniu. Dievčatá uvideli pred sebou jasnú postavu anjela. V nasledujúce dni sa im zjavil celkom osemkrát, a 1. júla im oznámil, že o deň neskôr, 2. júla 1961, uvidia Pannu Máriu. To bol začiatok udalostí v Garabndale.

    Garabandal je malá dedinka v severnom Španielsku, v provincii Santander, v pohorí Picos de Europa. Toto drsné a krásne miesto sa nazýva plným menom San Sebastian de Garabandal. Nachádza sa 600 m nad morom. V Garabandale, ktorý nemá ani správcu farnosti, nežije viac ako 300 obyvateľov. A práve v tejto malej španielskej dedinke sa uskutočnilo jedno z najvýznamejších zjavení Panny Márie tohto storočia po Fatime v roku 1917.

    Zjavenia Panny Márie štyrom španielskym dievčatám trvali štyri roky (1961-1965). Hoci okolo nich sa vyskytli značné rozpaky, Cirkev tieto udalosti nikdy neodsúdila, naopak, v roku 1986 bola ustanovená nová vyšetrovacia komisia, ktorá udalosti v Garabandale skúma.

Problém Cirkvi

    Najdôležitejším aspektom zjavenia Panny Márie v Garabandale bolo vážne posolstvo, ktoré Panna Mária dievčatám odovzdala. Toto posolstvo významovo nadväzuje na lasalettské varovanie Panny Márie ešte v minulom storočí a osvetľuje vážne upozornenie z Fatimy. Pripomeňme si ešte jeden vážny problém, ktorý hrozivo narastá, ale ktorý je na škodu celej Cirkvi zamlčovaný. Posolstvo z Garabandalu obsahuje predpovede nadprirodzených udalostí (podobne ako 10 tajomstiev z Medžugoria), ktoré ovplyvnia celý svet. Pretože by sme dnes mohli byť veľmi blízko k týmto predpovedaným udalostiam, je žiadúce, aby veriaci boli oboznámení s posolstvami našej Nebeskej Matky, obzvlášť, ked’ Cirkev vyhlási tieto zjavenia za dôveryhodné.
 

    Časť posolstva Panny Márie z Garabandalu hovorí:„…Mnohi kardináli, mnohí biskupi a mnohi kňazi sú na ceste k zatrateniu a berú so sebou mnoho duší. Stále menej Panna Mária sa zjavila v Garabandale ako „karmelská a menej dôležitosti sa pripisuje Eucharistii.”

    Nemusíme ani priveľmi pátrať, aby sme videli, že tieto prorocké slová našej Nebeskej Matky sa naplňujú. Čo chcela Panna Mária povedať pred 30-timi rokmi v Garabandale?

Naliehavé proroctvo

    Uved’me avizované udalosti, ktoré majú prísť: Proroctvá z Garabandalu nám hovoria o štyroch veľkých nadprirodzených udalostiach, ktoré majú nastať:

1. celosvetové varovanie, ktoré príde od Boha a zažije ho každý človek na zemi,
2. veľký zázrak, ktorý Boh urobí, aby všetci uverili v zjavenie Panny Márie,
3. trvalé znamenie, ktoré príde po veľkom zázraku. Bude to znamenie, ktoré ešte nikto na tejto zemi nevidel a navždy zostane pri boroviciach (mieste zjavenia) Garabandalu,
4. prísny trest,a to trest podmienený, ktorý závisí od odpovede ľudstva na tieto proroctvá.

    Mari Loli vie presne rok uvedeného varovania, Conchita, najstaršia z vizionárok zasa vie, kedy sa stane zázrak.
 

M Rosa č 6/94 až 10/94

Drahí príatelia!     Po niekoľkých rokoch sa vraciame ku zjaveniu Panny Márie v španielskom Garabandale, o ktorom sme uverejnili seriál v číslach M ROSY 6-10/94 (možno ich ešte objednať). Predpokladáme totiž, že práve teraz sa stávajú Jej posolstvá a tajomstvá z tejto hornatej dedinky veľmi aktuálnymi. Panna Máría povedala a aj dnes oznamuje veľmi vážne udalosti, ktoré sa určite stanú. Pretože – ako hovoria vizionárky z Garabandalu, Panna Máría neklame. Záleží len na nás, ako ponúknuté milosti Neba prijmeme. 0 nich, ako aj o iných skutočnostiach necháme hovoriť už samotné dievčatá, dnes už zrelé ženy a matky: Conchitu Gonzalez, Marí Lolí Mazon a Jacintu Gonzalez. Všetky tri žíjú v súčasnosti v USA, Maria Cruz Gonzalez žije naďalej v Španielsku. Na otázky, položené v rôznych časových obdobiach odpovedali slovami potvrdzujúcimi mimoriadne udalosti zjavenia Panny Máríe z rokov 1961 -1965:

    Odkedy sa v roku 1965 zjavenia v Garabandale skončílí, vizionárky Conchita, Mari Loli a Jacinta z času na čas v niekoľkých rozhovoroch odhalili to, čo môžu povedať o prichádzajúcom celosvetovom Varovaní a veľkom Zázraku. Hoci v rozhovoroch o týchto udalostiach sa opakovali rovnaké otázky, často sa v odpovediach objavili nové alebo podporné informácie, alebo odlišné aspekty.

VAROVANIE

Conchita

Rozhovor zo 14. septembra 1965• Bude Varovanie viditeľné, bude vnútorným úkazom, alebo oboje?

CONCHITA: Varovaníe príde priamo od Boha a bude viditeľné na celom svete, na ktoromkoľvek mieste, kde budú ľudía.

• Odhalí Varovanie každému na svete osobné hriechy, osobám všetkých vyznaní, vrátane ateistov?

CONCHITA: Áno, Varovanie bude také niečo ako odhalenie našich hríechov. Uvidia a zažijú ho rovnako veriaci, ako aj neveriaci a ľudia všetkých vyznaní.

• Je pravda, že Varovanie zapríčiní že mnohí ľudia si spomenú na smrť?

CONCHITA: Varovanie bude ako očistenie pred Zázrakom. Je to určitý druh katastrofy. Prinúti nás to myslieť na smrť, lebo by sme radšej boli mŕtvi, než zažili Varovanie.

• Rozpozná a prijme svet Varovanie ako priame znamenie od Boha?

CONCHITA: Pravdaže, a preto verím, že nie je možné, aby bol svet taký zatvrdnutý, že by sa nemohol zmeniť.

Rozhovor z októbra 1968

• Počuli sme ako niektorí ľudia hovorili, že Varovanie bude prirodzený úkaz, ale Boh ho použije, aby prehovoril k ľudstvu. Je to pravda?

CONCHITA: Varovanie bude nadprirodzený úkaz a veda ho nebude vedieť vysvetliť. Bude viditeľné a budeme ho cítiť. Varovanie bude náprava svedomia sveta.

• A čo ľudia, ktorí nepoznajú Krista, ako oni porozumejú Varovaniu?

CONCHITA: Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že to prichádza od Boha.

Rozhovor z roku 1973

• Čo sa v deň Varovania stane?

CONCHITA: Najdôležitejšia vec v ten deň bude, že každý na svete uvidí znamenie, mílosť, alebo trest vo svojom vnútri – ínými slovami Varovaníe. Všetci, nezávisle na tom, kde sa v tom čase budú nachádzať, budú sami so svojím svedomím priamo pred Bohom. Vtedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príčiny.

• Ako to pocítime?

CONCHITA: Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisíeť od nášho svedomia. Varovanie bude veľmí osobné, preto budeme reagovať odlišne. Najdôležitejšíe bude, aby sme rozpoznali svoje vlastné hriechy a ich zlé následky.

• Stane sa mi niečo pre moje hriechy? Myslím tým, či ich dôsledkom utrpím nejakú fyzickú škodu?

CONCHITA: Nie, pokým to nebude výsledkom šoku, napr. srdcový infarkt. Bude to ako očisťovanie pred Zázrakom, aby sa videlo, či Varovaním a Zázrakom sa obrátime.

• Toto Varovanie sa teda môže teraz stať ktorýkoľvek deň?

CONCHITA: Áno, ale ja neviem jeho dátum.

Rozhovor z roku 1977

• Pred mnohými rokmi si povedala, že udalosť Varovania začína písmenom „A.” Ked´že ti Panna Mária nikdy nepovedala, že to nemôžeš odhaliť, môžeš nám to teraz povedať?

CONCHITA: Nezakázala mi to, ale neviem prečo som to nikdy nepovedala a necítim, žeby som to teraz mala povedať. Panna Mária nám povedala, že Varovanie a Zázrak budú poslednými varovaniamí alebo verejnými znameniami, ktoré nám Boh dá. Preto verím, že po nich budeme blízko konca časov.

• Máš nejakú radu pre ľudí, aby sa mohli na túto udalosť pripraviť?

CONCHITA: Musíme byť vždy pripravení, mať dušu v pokoji a neviazať sa tak veľmi na tento svet. Miesto toho musíme veľmi často myslieť, že sme tu na to, aby sme šli do neba a boli svätí.

Mari Loli

Rozhovor z 27. júla 1975• Povedala si, že vieš rok, v ktorom sa uskutoční Varovanie. Môžeš nám povedať, či sa uskutoční v nasledujúcich niekoľkých rokoch, alebo je to ešte stále d’aleká budúcnosť?

MARI LOLI: Nie. Nemôžem nič povedať.

• Povedala ti Nebeská Matka, aby si o Varovaní nehovorila?

MARI LOLI: Nie, nepovedala mi, ale, pretože Varovanie a Zázrak sa odohrajú v rámci jedného roka, cítim vovnútri, že nemám nič povedať.

• Ako vieš, že Varovanie a Zázrak budú v priebehu jedného roka?

MARI LOLI: Počas zjavení – presne si nespomínam kedy – mi to povedala Panna Mária.

• Povedala si, že keď sa stane Varovanie, všetko zastane, dokonca aj lietadlá vo vzduchu. Je to pravda?

MARI LOLI: Áno, ale iba chvíľu.

• Myslíš tým, že všetko sa v určitom momente zastaví a vtedy sa udeje Varovanie?

MARI LOLI: Áno.

• Kedy si sa túto informáciu dozvedela?

MARI LOLI: Panna Mária mi to všetko povedala počas zjavenia.

• Povedala ti to všetko počas jedného zjavenia, alebo počas niekoľkých zjavení?

MARI LOLI: Panna Mária mi to všetko povedala počas jedného zjavenia. Nepamätám si už, či hovoríla o Varovaní aj počas niektorého íného zjavenia.

• Vieš ako dlho bude Varovanie trvať?

MARI LOLI: Len niekoľko minút.

• Bojíš sa Varovania?

MARI LOLI: Áno. Mám chyby ako ktokoľvek iný, a Varovanie mi ich ukáže – a z toho mám strach.

• Môžeš nám povedať ešte niečo o Varovaní?

MARI LOLI: Môžem povedať len to, že je veľmi blízko a je veľmí dôležité, aby sme sa pripravili, lebo to bude strašné. Pocítime všetko z/é, čo sme urobili.

Rozhovor z Februára 1977

• Rozprávala si sa niekedy s Conchitou o dátume, kedy sa má Varovanie stať a dá-tume Zázraku, ktorý vie ona?

MARI LOLI: Nikdy som sa s Conchitou o týchto dátumoch nerozprávala.

• Máš nejakú radu pre ľudí, aby sa na túto udalosť mohli pripraviť?

MARI LOLI: Robiť veľa pokánía, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu každý deň ako len môžeme, a denne sa modliť svätý ruženec.

Rozhovor z 29. septembra 1978

• Ty si tá, ktorá o Varovaní vie najviac. Aký charakter bude mať Varovanie, ako to ty pociťuješ?

MARI LOLI: Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Boh nám jasne pomôže vidieť ako mu ubližujeme, a všetko z/é, čo robíme. Pomôže nám pocítiť túto vnútornú bolesť, lebo často ked’ niečo zlé urobíme, žiadame Pána o odpustenie iba perami, ale teraz (počas Varovania) nám pomôže fyzicky cítiť túto hlbokú bolesť.

Rozhovor z 19. októbra 1982

• Pamätáš si, čo povedala Nebeská Matka o utrpení zapríčinenom komunizmom, ktoré má Varovaniu predchádzať?

MARI LOLI: Bude to vyzerať, ako keby komunisti ovládli celý svet, a bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo,
pre kňazov slúžiť svätú omšu a pre ľudí otvoriť dvere kostolov.

• Bude to skrz prenasledovanie a nie preto, že by ľudia prestali praktizovať náboženstvo?

MARI LOLI: Áno, ale myslím si, že mnohí ho prestanú praktizovať. Ktokoľvek ho bude chcieť praktízovať, bude to musieť robiť skryte.

• Bude sa to diať v Európe alebo si myslíš, že to bude aj tu v USA?

MARI LOLI: Neviem, lebo vtedy bola pre mňa Európa celým svetom. Len som to tak predpokladala. Nebeská Matka nepovedala miesto, kde to bude. Mne sa zdalo, že to bude všade.

• Dnes je približne 67% sveta pod nadvládou komunizmu. Myslíš si, že to stačí na to, aby sa vyplnilo proroctvo Panny Márie?

MARI LOLI: To skutočne neviem. Mne to znelo, ako keby to malo byt’ viac než toto.

• Tak teda situácia vo svete nie je ešte dostatočne zlá, aby sa stalo Varovanie?

MARI LOLI: Varovaníe sa ešte nestane, pretoje pravdepodobné, že sa situácia zhorší.

• Povedala si, že pre kňazov bude veľmi ťažké, aby slúžili svätú omšu. Povedala ti to asi takto Nebeská Matka, alebo si si to ty myslela skrz hrozbu komunizmu?

MARI LOLI: Z toho, čo si pamätám, takto to približne povedala.

• A povedala Panna Mária, že to bude vyzerať, ako keby Cirkev zanikla?

MARI LOLI: Áno.

• Povedala niekedy Nebeská Matka, že Svätý Otec bude musieť v čase, ked’ bude Varovanie, opustiť Rím?

MARI LOLI: Nie, ale mne sa to zdalo – možno sa mi to teraz pletie, čo som videla a čo mi hovoríla Nebeská Matka, lebo je to už mnoho rokov – ale vyzeralo to, ako keby Svätý Otec nemohol byť v Ríme. Bol tiež prenasledovaný a musel sa ukryť ako každý.

• Bude Varovanie sprevádzané nejakým hlukom ako je napr. závan vetra?

MARI LOLI: Podľa toho, ako som to vtedy videla, bolo to viac veľké ťicho, ako pocit prázdnoty. Všetko úplne stíchlo. Takto som to videla.

• Pred siedmymi rokmi si povedala, že Varovanie sa stane čoskoro. Mnohí ľudia si myslia, že by sa už teraz malo stať. Čo povieš dnes?

MARI LOLI: Bude to čoskoro. Všetko sa mi zdá, že sa stane skoro, lebo čas plynie rýchle.

• Ty jediná vieš rok, v ktorom sa má Varovanie stať. Povedala si ho niekedy niekomu, napríklad kňazovi?

MARI LOLI: Nie.

• Budú medzi ľudmi konflikty, keď príde Varovanie?

MARI LOLI: (žiadna odpoved’)

Jacinta

Rozhovor z februára 1977• Môžeš nám povedať, aké bude Varovanie?

JACINTA: Varovanie bude níečo, čo bude najprv vídieť vo vzduchu všade na svete a hned’ potom sa to prenesie do vnútra našich duší. Bude to trvať len veľmi krátko, ale pre svoj účinok v nás sa bude zdať, že to trvalo veľmi dlho. Bude to pre dobro našich duší, aby sme v sebe vídeli naše svedomie, a z/o, ktoré sme urobili. Potom pocítime veľkú lásku k nášmu Nebeskému Otcovi a Matke a budeme žiadať o odpustenie za všetky naše urážky.

• Pocítia Varovanie všetci ľudia, nezávisle od ich viery?

JACINTA: Varovanie je pre každého, lebo Boh chce našu spásu. Varovanie bude pre nás, aby sme prišli bližšie k Nemu a aby vzrástla naša viera. Preto by sme sa mali na ten deň prípraviť a nečakať ho so strachom, lebo Boh neposiela nič, aby nám navodil strach, ale skôr zo spravodlivosti a lásky, a robí to pre dobro všetkých svojich detí, aby sa mohli tešiť vo večnej radosti a neboli zatratené.

Rozhovor z augusta 1979

• Nespomínaš si niečo o veľkom utrpení, komunizme…?

JACINTA: Áno, bola to invázia, niečo, čo sa mí zdalo ako ínvázia; niečo veľmi z/é, v čom hral komunizmus veľkú úlohu, ale už si nepamätám, ktoré krajiny alebo oblastí boli zasiahnuté. Presvätá Panna naliehala, aby sme sa modlili (aby to bolo odvrátené). Tieto ťažké udalosti sa udejú pred Varovaním, lebo samo Varovaníe sa stane, ked’ bude situácia najhoršia.

Rozhovor z 16. apríla 1983

• V rozhovore v roku 1979, ked’ si opisovala utrpenie spôsobené komunizmom, si povedala, že „to bolo ako invázia”. Videla si z neho nejaké výjavy?

JACINTA: Niekedy si pletiem invázíu s prenasledovaním.

• Povedala si tiež, že keď veci budú úplne v najhoršom, udeje sa Varovanie. Ako to vieš? Povedala ti to Panna Mária, alebo si to videla vo videní?

JACINTA: Panna Máría povedala, že Varovanie príde, ked’ okolnosti budú najhoršíe. Nebude to len prenasledovanie, lebo mnoho ľudí už nebude praktizovať svoju vieru.

• Ked’ Varovanie príde, bude ho vidieť a pociťovať každý na zemi. Zahŕňa to aj malé deti, ktoré ešte nemajú rozum?

JACINTA: Áno. Preto nám ich bolo ľúto, lebo to bol strašný zážitok.

*    *    *ZÁZRAK


Mari Loli

Rozhovor z februára 1977• Bolo ti povedané pri zjavení o Zázraku, a ak áno, kto ti to povedal?

 MARI LOLI: Najsvätejšia Panna.

• Čo vieš o Zázraku?

MARI LOLI: Viem len to, že sa stane v priebehu jedného roka po Varovaní.

Conchita

Rozhovor z roku1973• Čo sa má v deň Zázraku stať?

CONCHITA: Poviem vám všetko, čo viem, tak ako mi to povedala Panna Mária. Povedala mi, že Boh vykoná veľký Zázrak a že nebude pochýb o tom, že to bol zázrak. Príde priamo od Boha, bez ľudského zásahu. Príde deň – a povedala mi deň mesiac, a rok, viem presný dátum.

• Kedy to bude?

CONCHITA: Príde to čoskoro, ale môžem to odhaliť až osem dní pred tým.

• Čo sa presne má stať v ten deň?

CONCHITA: Nemám dovolené povedať presne, čo sa stane. Môžem povedať len, že Panna Mária povedala, že každý, kto v Garabandale v ten deň bude, ho uvidí. Chorí, ktorí budú prítomní, budú uzdravení, nezávisle od ich choroby alebo náboženstva. No, musia tam byť.

• Povedala si, že v deň Zázraku tí, ktorí tam budú prítomní, budú obrátení?

CONCHITA: Panna Mária povedala, že každý, kto bude prítomný, uverí. Uvídia, že to prichádza priamo od Boha. Všetci prítomní hriešnici budú obrátení. Povedala tiež, že to budeme môcť fotografovať a televízia vysíelať. A od toho momentu bude pri píniách trvalý znak, aby ho každý mohol vidieť a dotknúť sa ho, ale nepocítiť ho fyzícky. Neviem to vysvetliť. Bude to ako dym.

• Môžeš nám povedať niečo o otcovi Luisovi Andreuovi?

CONCHITA: Áno. Tento kňaz často prichádzal do dediny, aby videl, či sú zjavenia skutočné alebo nie. Po nejakom čase v ne uveril. Raz, zatiaľ čo sme boli pri píniách v extáze, začal kríčať: „Zázrak, zázrak, zázrak!,, Ked’ sa toto stalo, Panna Mária povedala: “V tejto chvíli ma tento kňaz vidí a aj Zázrak, ktorý sa stane.,,

• Otec Luis skutočne videl Zázrak?

CONCHITA: Áno. V ten istý deň na spiatočnej ceste domov povedal svojim priateľom: “Toto je najšťastnejší den v mojom živote. Akú úžasnú Matku máme v nebí! Zjavenia sú pravé.,, Ako povedal tieto slová, zomrel.

• Nepovedala Panna Mária niečo, čo sa týka otca Andreua, čo sa v deň Zázraku stane?

CONCHITA: Áno, povedala, že v deň Zázraku sa nájde jeho telo neporušené.

 Rozhovor zo 7. februára 1974

• Povedali ste, že Zázrak v Garabandale bude v tom istom čase ako jedna veľká udalosť v Cirkvi.

CONCHITA: Áno, viem, o akú udalosť ide. Je to výnimočná udalosť v Cirkvi, ktorá sa stáva veľmi zríedka a nestala sa nikdy v mojom živote. Nie je to nové aní ohromujúce, len zriedkavé, tak ako vyhlásenie dogmy – niečo, čo ovplyvní celú Cirkev. Stane sa to v ten istý deň, ako Zézrak, ale nie ako následok Zázraku, bude to len náhoda.

• Ako oznámiš, že sa Zázrak má stať?

CONCHITA: Neviem presne. Rozhodne po polnoci (osem dní pred Zázrakom) zavolám rádio, televíziu a každého vo svete, o kom si budem myslieť, že bude môcť správu rýchlo rozšíriť.

• Často myslíš na deň, kedy sa má stať Zázrak, a máš obavy z Varovania a zo Zázraku, ktoré majú prísť?

CONCHITA: Niekedy na to myslim, že sa to už veľmi blíži, niekedy, že je to d’aleko. Zdá sa mi to veľmi blízko, keď si spomeniem, že ľudia neodpovedajú na posolstvá, lebo po Zázraku môže prísť trest. Mám obavy, áno. Čakám. Nebeská Matka nikdy neklame. Aby sa naplnili jej slová musí prísť Varovanie a Zázrak. Je to všetko jedno posolstvo.

Rozhovor z februára 1977

• “Videla,, si Zázrak, alebo ti bolo o ňom povedané?

CONCHITA: Panna Mária mi povedala a presne vysvetlila, čo to bude.

• Aký bude Zázrak?

CONCHITA: Aj keby som sa pokúsila to vysvetliť, nemohla by som to urobiť dobre. Bude lepšie, ak budete čakať a uvidíte.

• Môžeš nám znovu povedať, prosím, rozpätie mesiacov, počas ktorých môžeme čakat’ Zázrak?

CONCHITA: Marec až máj.

• Ak sa budem počas Zázraku nachádzať d’aleko od dediny, ale uvidím pínie, uvidím ho jasne? Ak som chorý, budem uzdravený aj z tejto diaľky?

CONCHITA: Budete svedkom Zázraku, a ak to Boh chce, budete uzdravený… Nechajte to v Božích rukách. Robte čo môžete a v ostatnom pamätajte že “Boh robí zázraky,,.

spracovali pracovníci časopisu
Garabandal (USA)
M ROSA /april 1997

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s