Budete neustále dostávat volání, než přijde Varování, aby vás nezastihlo spící [Mt 24, 42; 25, 13].

Poselství Matky Spásy ze dne 10. srpna 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

REINA Y MADRE INGLES
Kráľovná a Matka posledných časov varuje svet pred poslednými udalosťami sveta

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
zbožňujme Nejsvětější Trojici a chvalme Ji navěky věků. Amen.
Já jsem Matka lidstva, Matka lidu, který se bouří proti Tomu, kdo je VŠE VE VŠEM.
Abyste nepochybovali o Božím milosrdenství, pokračuji ve sdělování Boží vůle v tomto Slovu, protože v těchto časech, kdy vítězí zlo, vás z milosrdenství neopustí Otec, ani Syn, ani Duch Svatý. A vy, děti, potřebujete Boží vedení, abyste nepadly do pasti ďábla.
Lidé mého Syna, milované děti, toto je čas, kdy musíte pokračovat ve své duchovní přípravě, jak můj Syn a já jsme vás o to už dříve žádali.
Každý člověk se musí stát stvořením, které jde po zemi se svými fyzickými smysly, spojenými s duchovními smysly, abyste zůstali v jednotě s Duchem Svatým.
Nemůžete brát má Slova lehkovážně, nebo jako zbytečná. Můj Syn vás vyzývá, abyste byli pravdiví, musíte poslechnout dřív, než spravedliví budou ztraceni spolu s plevy před tím, kdy Boží milosrdenství bude jednat se svou svatou spravedlností.
Je naléhavé, abyste se duchovně připravili s odpovědností, se znalostí a uznáním Trojičné Lásky k vám, která vám odpouští znovu a znovu. Takto lidstvo opustilo Boha, vysmívá se mému Synu a staví se proti Duchu Svatému a jako noví Herodesové, zabíjíte nevinné a lpíte na lidských zákonech, abyste se ospravedlnili v očích společnosti, a zapomínáte, že Bohu nemůže být nic skryto.
Svoboda je největší věcí, kterou člověk vlastní a tím děláte svobodu vaším největším hříchem, když ji převracíte do nevázanosti, jak se to děje v této generaci.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nemáte ponětí, co je to být pravým křesťanem, protože jednáte tak odlišně. Slyším vás mluvit v naprosto světském, pohanském, rouhavém a neslušném způsobu… Říkáte, že milujete mého Syna, a přesto Ho neposloucháte.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, dovolte Lásce mého Syna ve vás růst, aby vás obměkčila, protože sklizeň nebude otálet a příroda nenajde žádné hranice.
Nesmíte zapomínat, že každý okamžik je činem Boží Lásky, proto se musíte rychle vrátit na pravou cestu, abyste se připravily ve všech ohledech, a především v tom duchovním.
Drahé děti, přezkoušejte se, podívejte se dovnitř sebe a hledejte okamžiky, kdy jste odešly od mého Syna a urážely Ho, zraňovaly, špatně s ním zacházely a jak jste rmoutily Ducha Svatého! Požádejte o odpuštění celým svým srdcem.
Budete neustále dostávat volání, než přijde Varování, aby vás nezastihlo spící [Mt 24, 42; 25, 13]. Boží řád se nenechá vysvětlit vědou. Bude velkým tajemstvím, že všichni lidé poznají, že pocházejí z Boha, dokonce i ti, kteří nejsou věřící.
Milovaní, vteřiny před Varováním, se země, v celém jejím rozsahu, zmocní ticho, a pak budou všichni sami s Bohem. Varování bude vnitřní a osobní, dovolí vašemu svědomí ukázat, jaký byl váš život a vaše osobní jednání. To, děti, je činem milosrdenství, aby vám jednotlivě dovolilo uvidět váš stav jaký je, bez přetvářky, bez masky, takové, jaké jste.
Jak jste žily?
V jakých poměrech jste žily?
Jste dobří lidé, milující a pravdiví? 

Jaké jsou úmysly, doprovázející vaši práci a jednání?…
To, a víc, bude rozhodovat o utrpení v tomto okamžiku a po Varování. S Varováním nepřijde konec zla, naopak ti, kdo uvidí zlo, v jakém žijí a nekají se, budou se bouřit proti Bohu, protože nepřijmou pohled na sebe samé s takovým množstvím zla uvnitř.
Neodvracejte se od mého Syna, nabídněte Mu své činy, své dobré skutky, dobrá přání vůči svým bratrům a péči o přírodu. Nezkoumejte, zda ostatní spolupracují nebo nespolupracují, buďte spravedliví a… mé děti dávají ve známost svá svědectví, nesoudí své bližní.
Buďte těmi, kdo naplňují Boží vůli, řídí se Přikázáními Božího Zákona, přibližují se k mému Synu, zbožňují Ho v Duchu a Pravdě [Jan 4, 23].
Milovaní lidé mého Syna, přemýšlíte o andělu pokoje a zaměňujete ho s dvěma svědky, nebo si myslíte, že bude papežem: Není tomu tak. Můj milovaný anděl pokoje přijde, aby vám pomáhal, působil proti zlu antikrista vůči věřícím. Bude štítem, mečem, potravou, slovem pro ty, kdo žijí v osamění, skrytí, kde je nikdo nevidí a Zlý na ně nedosáhne.
Můj milovaný anděl pokoje se bude nabízet z lásky k Bohu, aby svatý zbytek přežil a povstal se Slovem v Duchu a Pravdě.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, běh lidstva není výsledkem náhody, ale příčinné souvislosti lidských skutků a jednání, které se staly nezávislé na Boží ochraně a Lásce. Země bude otřesena s větší silou, nebudete mít jistotu o počasí, až budete předvídat čas žní kvůli jeho extrémnímu kolísání.
Období sucha budou vážnější než v minulosti a způsobí, že člověk bude bojovat o vodu. Deště způsobí, že podoba krajiny se na některých místech změní. Proto je nezbytné, abyste předjímaly a usilovaly být lepšími a věrnými dětmi Boha. JÁ JSEM TADY, JSEM VAŠE MATKA, VOLEJTE MĚ!
Žehnám vám.
Matka Maria

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s