Varovanie – Zázrak – Trest

Just another WordPress.com site

Archív pre Falošné vízie-proroctvá

* KAUZA : “Falošné varovanie” (MBM)

Prorokyňa Vassula Ryden o vizionárke Márie B.M.

http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/03/20/prorokyna-vassula-ryden-o-vizionarke-marie-b-m/

Vyjadrenie olomouckého arcibiskupa Mons.Ján Graubner

http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/03/22/kauza-falosne-varovanie-z-irska-vyjadrenie-olomouckeho-arcibiskupa-mons-jan-graubner-2/

Stanovisko vizionárov z Dechtíc ku “Varovaniu” z Írska a POSOLSTVO Panny Márie zo dňa 15.11.2012

http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/03/22/stanovisko-vizionarov-z-dechtic-ku-varovaniu-z-irska-a-posolstvo-panny-marie-zo-dna-15-11-2012/

Falošné VAROVANIE – od nemenovanej ženy z Írska o.Eirene

Viac tu: http://celosvetove-varovanie-od-boha-we.webnode.sk/news/falosne-varovanie-od-nemenovanej-zeny-z-irska/

“Falošné Varovanie” (falošné posolstvá o novom pápežovi)

http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/02/24/kauza-falosne-varovanie-falosne-posolstva-o-novom-papezovi/

“Pečať živého Boha”znak slobodomurárov ?!

http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/30/pecat-ziveho-boha-znak-slobodomurarov/

Kontroverzná kniha posolstiev od vizionárky z Írska (MBM – The book of truth)

Prof. Mark Miravalle (Mariológ): VAROVANIE – extrémne nebezpečné falošné proroctvo

http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/05/15/prof-mark-miravalle-mariolog-varovanie-extremne-nebezpecne-falosne-proroctvo/

Reklamy

KAUZA : “Falošné VAROVANIE z Írska” – vyjadrenie olomouckého arcibiskupa Mons.Ján Graubner

http://www.ado.cz/clanek/vyjadreni-arcibiskupa-olomouckeho-k-sireni-tzv-velkeho-varovani-jezise-krista-ruznym-poselstv

Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané „Velké varování Ježíše Krista“, které se šíří po internetu a někde také rozdává v kostelích ve formě brožurky, odpovídá olomoucký arcibiskup Jan Graubner následujícím sdělením.

Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z údajných soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. Nemají schválení žádné církevní autority. Přestože obsahují modlitby k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení „pečetí“ knězem, obsahují řadu bludů a nejsou v souladu s naukou katolické církve. Biblické úryvky jsou vykládány svévolně a v rozporu s církevní naukou. Sama Bible při tom říká: Buďte si vědomi toho, že žádný výrok Písma není ponechán ničímu soukromému výkladu (2 Petr 1,20).

Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili „pečeť živého Boha“ tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, který jim ji posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové věci nesmějí spolupracovat, že by šlo o hřích zpronevěry svému kněžskému poslání a podporu vznikající sekty. Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto bludařských poselství. Na ty, kdo by po tomto upozornění dále spolupracovali na jeho šíření, se vztahují slova sv. Pavla: Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď proklet! … Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník (Gal 1,6-8.10).

Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám Ježíšovo slovo: O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán přijde (Mt 24,36.42). Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv. Důležité je, abychom byli připraveni na Boží soud, na setkání s Pravdou. Jediná správná reakce na všechna poselství tohoto druhu je pokání podle výzvy Jana Křtitele: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15).

Protože: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu (1 Kor 15,22), je třeba budovat pevné a důvěrné přátelství s Kristem.

Protože Ježíš říká: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti do života (Jan 5,24), a jinde: Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky (Jan 11,26), je třeba přijímat Boží slovo s opravdovou vírou a žít podle něho.

Protože Ježíš říká: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (Jan 6,54), je třeba přistupovat ke svatému přijímání Krista v eucharistii, ale být k tomu i náležitě připraven, protože: Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně (1 Kor 11,27).

S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato nebezpečí a zároveň je prosím, aby věrní evangeliu usilovali o svatý život ve společenství církve. Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili bludným naukám, prosím, aby se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické církve. Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím svým požehnáním

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Falošné VAROVANIE – od nemenovanej ženy z Írska

Čo sa týka VAROVANIA

 

Moja prvá reakcia na “posolstvá” o Varovaní, ktoré má prísť, bola, že veď to všetko je odkopírované z Garabandálu (zjavenia v Garabandále boli 1961-1965). 

Bol som zvedavý, či stránka “Ježiš Kristus varuje ľudstvo”   http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/
(o ktorej sa bavíme), či obsahuje aspoň zmienku o tom, že Varovanie bolo dané už v Garabandále. 

Moje zistenie? – Zistil som, že Garabandál je na tejto stránke spomenutý a to v pozitívnom význame. Znamená to, že táto stránka uznáva Garabandálske zjavenia za pravé.

Avšak tu “posolstvo” udáva, že ho zažijú všetci starší ako 7 rokov. Avšak garabandálski vizionári tvrdia, že ho zažijú aj deti, ktoré ešte ani rozum neužívajú.

NUŽ ZNOVU PROTIREČENIE!!!

A čo si protirečí to nie je od Boha.

Tu je linka o Garabandale (pre slovenčinu klikni slovenskú vlajku). 


Poznám osoby za touto linkou, lebo som bol v Kanade s týmito osobami niekoľko rokov. Sú to naozaj hodnoverné informácie o Garabandale. Dokonca Joe Lomangino a Hiacinta [Jacinta] boli v našej slovenskej katedrále (Toronto) prezentovať Garabandál.

Špecifická linka o Varovaní a Zázraku (v slovenčine) je tu:

http://www.ourlady.ca/translations/Slovak/VarZazrak.htm


++++++++++++

Linku “Ježiš Kristus varuje ľudstvo” vidím v tom zmysle, že je tam veľa pravdivých vecí pozbieraných z rôznych uznaných alebo dôveryhodných zjavení (preto je tá linka pomerne príťažlivá, populárna). Ďalej sú na nej veci o vážnych udalostiach a situáciách, ktoré sa v katolíckej Cirkvi nachádzajú. Ale mnohé veci sú pomenené, domyslené, vymyslené, zavádzajúce.

Jedným slovom táto linka obsahuje veľa materiálu zo skutočných zjavení (tak to vídím), ale všade je v nej zamiešaný aj poriadny jed. 

Kto si s chuťou dá dobrej polievky, keď vie, že je v nej dosť jedu?

Takže toľko z mojej strany.

Žehnám všetkých. 

o. Eirene
 

Natália de Lemeny-Makedonová a jej falošná vízia o „3. Fatimskom tajomstve“

*List Nátálie de L.M. adresovaný kardinálovi Jozefovi Tomkovi

 

Vážený otec prefekt a kardinál Jozef Tomko!

Obraciam sa na Vás s nezvyčajnou žiadosťou. Som autorkou knihy „Večné zákony – Nové pokolenie“, ktorá vyšla minulý rok.

V nej som okrem iného otvorila a interpretovala posledné proroctvo Biblie – Zjavenie Jána, Apokalypsu. Z môjho výkladu vyplýva, že sa v najbližšom čase narodí na Zemi druhý syn Stvoriteľa, Duch Svätý, čiže Imanuel.

Tento rok mi vyšlo pokračovanie spomínanej knihy „Večné zákony – Duchovná premena“. V nej som vysvetlila fatimské zjavenia odlišne od podaní cirkvi. Potvrdila som nimi výklad Apokalypsy, že Syn Človeka – Imanuel sa narodí už tento rok vo vyvolenom národe, na Slovensku, žene vyššieho duchovného pôvodu.

Zásadný rozdiel medzi cirkevnými dogmami a mojím textom je, že kým katolícka cirkev očakáva druhý príchod Ježiša, ja tvrdím, že príde tretia osoba Svätej trojice, Duch Svätý. Zároveň zdôvodňujem, prečo jemu a nie Ježišovi patrí meno Syn Človeka.

Sestra Lucia odovzdala ešte ako dieťa Svätému Otcovi zapečatené Tretie posolstvo z Fatimy, ktoré mal jeho nástupca v roku 1960 zverejniť. Proroctvo bolo otvorené, ale pred svetovou verejnosťou ostalo utajené. Zhrniem z jeho obsahu len to najdôležitejšie, čo vo svojej druhej knihe podrobne rozvádzam.

1. Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem.

2. Táto Božia matka nie je však totožná s Ježišovou pozemskou matkou, Pannou Máriou. Pôvod Božej matky potvrdzuje dvanásť hviezd, ktoré sa spomínajú v súvislosti s jej materstvom v Apokalypse, vo Fatimskom proroctve, ako aj na zázračnom medailóne. Ja som vylúštila, čo tieto hviezdy predstavujú a ako s ňou súvisia.

3. Božia matka vo fatimskom zjavení zvestovala okrem iného tiež pôsobenie Ducha Pravdy na Zemi, ktorého príchod tesne pred súdom zvestoval Ježiš aj pod menom Duch Svätý. Žiaľ, cirkev jeho osobu a dielo „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ neuznala, podobne ako kedysi neuznala Ježiša.

4. Veľkú časť vyvoleného národa tvoria Slováci, ale aj všetci ostatní ľudia vo svete, ktorí pochopia zmysel príchodu Syna Človeka na Zem.

5. Slovenský štátny znak – dvojitý kríž symbolizuje, že v dobe obratu svetov sa narodia na Slovensku dvaja Boží vyslanci – Božia matka a Mojžiš. Ich narodenie vo vyvolenom národe potvrdzuje jednak fatimské proroctvo, ako aj zázračný medailón, ktorého symboly som vysvetlila v mojej knihe inak, ako vykladá cirkev. Ona totiž pripísala symbol Mojžiša Panne Márii, aby tým odviedla pozornosť veriacich od jeho spoznania, keď bude viesť vyvolený národ v čase pred súdom. Tri kopce, na ktorých stojí dvojitý kríž, znázorňujú Božiu trojicu, ktorá ochraňuje spomínaných vyslancov.

6. Krátko po narodení Syna Človeka – Imanuela má dôjsť k svetovej katastrofe, ktorá bude súdom pre ľudstvo. Jej rozsah a dôsledky budú závisieť od toho, ako svet prijme narodenie druhého syna Stvoriteľa – Imanuela.

Vážený kardinál, na základe toho, čo som doteraz uviedla, ste už iste pochopili, aké závažné nové fakty pre cirkev a svet som v mojich knihách priniesla.

Ako prvý mal však odhaliť fatimské proroctvo Svätý otec. Skôr, ako sa rozchýria tieto nové informácie a moje knihy do sveta, predostriem ich na tlačovej konferencii za účasti zahraničných novinárov. Preto naliehavo prosím o Váš vplyv na Svätého otca v tom zmysle, aby konečne skoncoval s mlčaním a vyšiel s Pravdou von.. Nechcem totiž, aby jeho postoj vyznel pred svetom ako strach a nedostatok dôvery v Boha, ktorý od neho splnenie tejto úlohy prostredníctvom Božej matky pri zjavení vo Fatime už dávno vyžadoval.

Spomínanú tlačovú konferenciu usporiadam 30.7.1998 v Bratislave, kde tieto fakty zverejním, ako aj tento list, aby bolo jasné, že som podnikla všetko pre dokázanie správnosti môjho výkladu tretieho fatimského proroctva. Ak to do tohto času Svätý otec nepotvrdí, zlyhá nielen pred celým svetom a s ním aj jeho cirkevní hodnostári, ktorými je obklopený, ale najmä pred Bohom. Popretím Pravdy nič nedosiahne, lebo tá sa bude šíriť aj tak ďalej do sveta, ako si to Boh želá a tomu aj napomáha.

Otec kardinál, keďže viem, že Svätý otec v súčasnosti nie je prítomný vo svojom sídle, úpenlivo Vás prosím, spojte sa s ním a presvedčite ho, aby urobil posledný krok k záchrane ľudstva. On veľmi dobre vie, čo hrozí cirkvi, ak tento posledný krok neurobí.

Verím, že ste si vedomý svojej osobnej zodpovednosti v tejto dejinne dôležitej udalosti a urobíte všetko, čo urobiť máte.

Natália de Lemeny-Makedonová

Zdroj: http://www.biela-holubica.sk/sk/november-1998/brozurka-3-fatimske.html

 

Konfrontácia posolstva: Natálie de L.M

 

1.„Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem.“

 

Na jeseň v r.1998 sa nenarodil tzv.“Imanuel“, za ktorého Natália považuje „3.božskú Osobu Ducha Svätého“ a ani „Božia matka“ sa neprevtelila do Natályi L.M, ako to o sebe tvrdila, čo odôvodnila kvôli tomu, že ľudstvo nebolo pripravené.

Natália bola silne ovplyvnená východnými filozofiami a náukami siekt, ktoré hlásajú prevteľovanie a preto sa mylne domnievala, že bude možné aj pre Matku Božiu znova prísť na zem a žiť v smrteľnom tele (reinkarnácia).

 

2.”Táto Božia matka nie je však totožná s Ježišovou pozemskou matkou, Pannou Máriou. Pôvod Božej matky potvrdzuje dvanásť hviezd, ktoré sa spomínajú v súvislosti s jej materstvom v Apokalypse, vo Fatimskom proroctve, ako aj na zázračnom medailóne. Ja som vylúštila, čo tieto hviezdy predstavujú a ako s ňou súvisia. “

 

Keďže Natália považovala seba samu za prevtelenú matku Božiu z toho dôvodu píše, že za matku Božiu nepovažuje Máriu z Nazaretu. Z neskorších udalostí je známe, že k príchodu Imanuela nedošlo, čo pripisuje za vinu ľudstvu, ale za najdôležitejší omyl treba považovať spájanie Natálie s matkou Božou, pretože ju spája s prevteľovaním.        

Matka Božia –Mária z Nazeretu – Panna Mária je len jedna – zmŕtvychvstalá a oslávená po pravici Svätej Trojice, ktorá sa síce zjavuje,         ale neprevteľuje ako to učia mylné náuky o reinkarnácii a preto Natália svojim tvrdením ostávala v omyle. 

3. “Božia matka vo fatimskom zjavení zvestovala okrem iného tiež pôsobenie Ducha Pravdy na Zemi, ktorého príchod tesne pred súdom zvestoval Ježiš aj pod menom Duch Svätý. Žiaľ, cirkev jeho osobu a dielo „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ neuznala, podobne ako kedysi neuznala Ježiša.” 

 

-Natália poukazuje na tzv. „posolstvo Grálu“ a na to, že 3.fatimské tajomstvo nebolo zverejnené, čo vyčíta aj pápežovi. Posolstvo Grálu je falošným učením (porov.)  http://www.sekty.sk/sk/articles/show/360 takže jej výčitka je neopodstatnená a čo sa týka 3.fatimského posolstva, tak za omyl, ktorý Natália v sebe nosila sa považuje najmä to,  že nepriamo žiadala od pápeža, aby sa stotožnil s jej výkladom 3.tajomstva.

Z údajného „3.fatimského tajomstva“ od Natálii môžeme vyrozumieť, že odporuje nie len dlhoročnej Tradícii učenia Cirkvi, ale aj Svätému Písmu a naopak, stotožňuje sa s učením New Age a filozofii falošných učiteľov z rôznych náboženských siekt. 

 

Viac o tom už bolo napísané na týchto stránkach:

http://www.sekty.sk/sk/articles/show/667

http://www.sekty.sk/sk/articles/show/667?sessidb36c8673c61fc566a670fb16e94b3624=8929975420c83ca146115f7d0148a4d1

 

Skutočné 3.fatimské tajomstvo bolo zverejnené pápežom:  bl.Ján Pavol II., dňa 13.mája 2000

Viac na: http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/a3-cast-fatimskeho-tajomstva-zjavene-pannou-mariou-sr-lucii-de-santos/

Falošná správa: “Urgentné posolstvo Panny Márie – Vojna sa blíži”

Boli sme upovedomeni, že sa v súčasnosti širi falošna výzva a výstraha pod názvom „Urgentné posolstvo Panny Márie – Vojna sa bliži“.

Prosime vas, aby ste tuto spravnu nerozširovali, nerozosielali, pretože ide o falosnu spravu nepochadzajucu z Medzugoria.

Vizionar Ivan sa od tohto ´posolstva´ dištancuje, pretože nie je pravdivé. Podľa jeho slov mnohé falošné posolstvá sa objavujú okolo 25-ho v mesiaci alebo pred výročim zjaveni v Medžugori 25. juna. Panna Maria nas vždy pozýva k pokoju, k tomu, aby sme žili páť kameňov a zasväcovali sa Ježišovmu a jej Nepoškvrnenému Srdcu.
 

Ostávame s vami spojení v modlitbe,
Svetlo Mariino:

 Niektori túto spravu spájajú so zjavenim, ktoré mal Ivan v Michigane 31. 1. 2012, čo je rovnako zavadzajúce.  Čoskoro bude k dispozicii PS záznam z tohto zjavenia na http://www.marytv.tv  .

Falošné posolstvá „Evanjelium Márie z Magdaly“

Tieto falošné posolstvá sa navonok javia ako posolstvá svätej Márie Magdalény, ale v skutočnosti od nej nepochádzajú, pretože sv.Mária Magdaléna by nenapísala posolstvá, ktoré protirečia Evanjeliu Ježiša Krista. Tieto posolstvá sú falošné, pretože nepochádzajú od sv.Márie Magdalény a ani neboli napísané z vnuknutia Ducha Svätého (ako napr.evanjelium podľa sv.Jána apoštola). Kedže neboli vnuknuté Duchom Svätým v tak závažnej záležitosti ako je Evanjelium (Božie Slovo) je logické ich považovať za zjavenie od zlého ducha.

 

 

Niekoľko príkladov:

1.Posolstvo hovorí, že Ježiš Kristus sa narodí ešte 2x zo ženy.

HLAVA 1,45-48

„Ja, Ježiš z Betlehema, nenarodil som sa z Matky Božej, lebo mi bolo predurčené trpieť. Keby som sa narodil z Matky Božej, nebol by som bičovaný a ukrižovaný.

Z Matky Svätej som sa teraz narodil – v tomto veku prenasledovania a nepravdy.

Ešte dva-krát prídem na túto zem skrze Svätú Matku.“

 

V tomto texte (hlavne v poslednej vete) sa píše, že Ježiš Kristus sa narodil a ešte sa narodí 2x skrze ženu, čo protirečí Evanjeliu Ježiša Krista, pretože Ježiš Kristus už dokonal svoje dielo na zemi, čo sa týka jeho pôsobenia v ľudskom tele. Jeho telo bolo vzkriesené a oslávené, takže už nepotrebuje sa znova premeniť na telo pominuteľné-zraniteľné. Okrem toho vo Svätom Písme (Biblia) sa nepíše, že sa má znova narodiť (dokonca 2x), ale naopak – má prísť v oslávenom tele ako blesk z neba, aby premenil celý vesmír (kniha Zjavenia Jána).

Z tohto posolstva (textu) môžeme vidieť, že jeho autor/ka je silno ovplyvnená falošnou filozofiou o „reinkarnácii“ a v nebezpečenstve, že príjme falošného antikrista – v pomyslení, že je to Mesiáš- Ježiš Kristus. Toto je aj cieľom padlého anjela „Lucifera“, ktorý v podobe mnohých antikristov chce zviesť aj vyvolených.

Nakoniec aj sám príde v osobe antikrista vyhlasujúc sa za Mesiáša, takže buďme veľmi pozorní, aké evanjelium sa nám hlása a čo prijímame do svojich sŕdc.          

 

2.Pozmeňuje Slová Svätého Písma podľa svojej vôle

HLAVA 1,4-9

„Z počiatku zmenil staré písmo, kde je napísané: „Had pokúšal Evu jablkom.“ Ale Ja vám hovorím: nie, Boh dal Eve jablko, aby mala večný život. Satan zaškrtal znovu a zatajil , že had dal Eve živé mäso.“

 

V tomto texte vidíme, že autor/ka hlása zmenu prekladu Svätého Písma. Z ďalších textov: „ale i tu zatajil Satan pravdu, keď škrtol slovo rukou kňazov a znesväcovateľov Písma.“ Môžeme vyrozumieť, že to považuje za chybu kňazov.

Ale pozrime sa, čo hlása autor/ka týchto posolstiev: „Satan zaškrtol znovu a zatajil, že had dal Eve živé mäso.“

 

Autor/ka nie len že, mylne cituje Sväté Písmo – pretože v ňom sa nepíše, že žena jedla jablko, pretože sa píše všeobecne o ovocí – ale dokonca auto/ka hlása, že namiesto toho, tam má byť napísané: „živé mäso“.

O ovocí sa zmieňujú viacerí Boží proroci (vizionári), ako aj sám Ježiš Kristus v Evanjeliu, keď rozdeľuje ovocie na dobré a zlé, takže tvrdiť, že satan ponúkol Eve živé mäso, je falošným posolstvom.     

 

3.Posolstvo hlása o falošnej mimozemskej civilizácie

HLAVA 1,48

„Adam bol srdcom väčšinou ďaleko od nej (Evy). Cnelo sa mu po svojich priateľov z neba a z iných zemí.“

HLAVA 1,68 „Eva tiež naučila Adama stavať domy a Raj tak, aby ho mohla skryť pred zrakmi jeho nebeských priateľov i iných planét a svetov.“

 

V tomto texte vidíme, že sa hlása o civilizácii z iných svetov, planét, zemí.

Kedže Boh stvoril život a ľudí len na planéte Zem, posolstvo o mimozemskej civilizácii je falošným ohlasovaním autora/ky, ktorá je veľmi ovplyvnená filozofiou New Age a východných siekt, ktoré hlásajú existenciu mimozemskej civilizácie.

Tu treba mať aj na pamäti, že náuka o mimozemskej civilizácii je aj zámienkou tajných štátnych agentúr, ktoré svoje zlyhania  zakrývajú za skutky tzv.“mimozemšťanov“

 

Bolo by ešte viac podobných heréz, ktoré hlása toto posolstvo, ale tieto stačia na to, aby každý človek pochopil, že sa jedná o falošné posolstvo, na čo nás upozorňuje aj Božie Slovo (Sväté Písmo), keď nás vo svojich listoch apoštoli varovali pred falošnými prorokmi a evanjeliami, ktoré nepochádzajú od nich, či z vnuknutia Ducha Svätého.

 
Více zde: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/news/falosne-posolstva-evanjelium-marie-z-magdaly/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.sk

Falošné vízie a posolstvá o 1000-ročnom kráľovstve od Mary.K.Baxter(ová)

Baxter (ová) K. Mary (protestantská cirkev)  USA

( vízie pekla a neba str.40 / kapitola 20 Nebe)

http://spiritlessons.com/Documents/a_divine_revelation_of_hell/Czech_Bozi_Zjeveni_Pekla.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=wqtbyhkvRNk&feature=related

 

Na tejto web.stránke

 http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/

môžete nájsť viac o falošných prorokov a falošných božstvách.

 * * *

 V tomto liste – pod pojmom „falošné vízie“ sa nemá rozumieť, že ide o úplne klamstvo, ako keď niekto si vymyslí víziu a vedome klame, aby tak zavádzal ľudí do hriechu alebo len kvôli uznaniu, či nejakým výhodám; ani halucinácie, počas ktorých by v skutočnosti človek nič nevidel; ani sa nejedná o prorocký sen od Boha, ktorý by bol varovaním.

Pod týmto pojmom sa rozumie, že v niektorých prípadoch ide o skutočné vízie (aj keď rozdielne, čo sa týka videnia), počas ktorých človek bol na miestach (ako je nebo, peklo a iné…) alebo aspoň ich videl, či vnímal vnútorným zrakom – len s tým rozdielom, že počas týchto víziách nebol sprevádzaný Bohom alebo nejakým svätým, ale diablom, ktorý vzal na seba podobu Svätého.

            Taktiež treba tomu rozumieť tak, že počas vízie (napr. pekla) človeku bolo zjavené z časti pravda, ale z časti aj klamstvo. Ako keď had (satan) Eve (v raji) povedal z časti pravdu, ale aj klamstvo.  A tak podstata falošnej vízie nespočíva v tom, či bol alebo nebol vo svojich víziách na mieste zjavenia (peklo alebo nebo), ale akým duchom bol vedený, čiže v prípade falošnej vízie je to zlým duchom (diablom v podobe Svätého).

            Falošné posolstvá u niektorých ľudí sú vnímané počutím prirodzeným sluchom a inokedy len vnútorným hlasom. V každom prípade ide o falošný hlas diabla, ktorý predstiera, že je Ježišom Kristom alebo z niektorých Svätých (z nebeského kráľovstva).

            Taktiež je veľmi potrebné si uvedomiť, že vízie ako aj posolstvá sú natoľko falošné, že nemôže sa stať, aby niečo z toho bolo skutočne od Boha (Ježiša Krista a jeho svätých) a niečo od diabla. Buď je všetko od Boha alebo všetko od diabla, pretože Boh je ako dokonalé semeno (čisté Slovo Pravdy), ktoré padne do zeme (sveta), aby prinieslo úrodu (lásky), ale nie je ako pšenica alebo kúkoľ, ktorí sa tak miešajú, že raz sú na spálenie a inokedy na úžitok (porov. podobenstvo o rozsievačovi Mt 13,1-52)

 

Zdroj: http://spiritlessons.com/Documents/a_divine_revelation_of_hell/Czech_Bozi_Zjeveni_Pekla.pdf

Baxter (ová) K. Mary / vízie pekla a neba str.40 / kapitola 20 Nebe

 

„Potom mi anděl ukázal jinou planetu, která přede mnou zářila jako veliké světlo, světlo o síle milionů hvězd. Všechno tam bylo nádherné a všude bylo velmi živo. V dáli jsem viděla dvě hory z čistého zlata, zatímco poblíž mě byly dvě zlaté brány posázené diamanty a jinými vzácnými drahokamy. Věděla jsem, že tohle je ta nová země a že město, které leželo přede mnou v záři, je Nový Jeruzalém, město Boží, které sestoupí na zem.

A potom jsem byla zpět na naší staré zemi, předtím, než ji pročistí konečný Boží oheň a připraví ji pro ten slavný Boží záměr. I tam jsem viděla Jeruzalém, hlavní město Milénia. A viděla jsem, jak lidé vycházejí z jeskyní a hor a jdou směrem k tomuto městu. Tady byl Ježíš králem, a všechny národy země mu přinášely dary a vzdávaly mu chválu. Ježíš mi dal výklad tohoto vidění. Řekl: „Brzy se vrátím a vezmu s sebou do nebe nejdřív spravedlivé mrtvé, a potom ti, kteří zůstanou naživu, budou se mnou uchváceni do oblak.

————————————————–

Tahle oblaka nejsou tato zemská oblaka s deštěm, ale oblaka Boží slávy. Skutky apoštolské 1,9: „A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen jest, a OBLAK vzal jej od očí jejich.“ Skutky apoštolské 1,11: „A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, tak přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.“ Matouš 26,64: „Od toho času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího NA OBLACÍCH NEBESKÝCH.

————————————————–

Hned nato bude na zemi po určený čas vládnout Antikrist a bude veliké soužení, jakého nikdy nebylo ani nikdy znovu nebude. A potom se vrátím se svými svatými a Satan bude uvržen do bezedné propasti, kde zůstane po tisíc let. Během tohoto tisíciletí budu na zemi vládnout z Jeruzaléma. Až milénium pomine, Satan bude na krátkou dobu propuštěn a nakonec ho zničím jasem své přítomnosti. Stará země pomine. Hle, bude nová země a Nový Jeruzalém na ni sestoupí a budu kralovat na věky věků.“

========================= 

Konfrontácia falošnej vízie

 

Během tohoto tisíciletí budu na zemi vládnout z Jeruzaléma.“

–          Text z daného kontextu vízie zrozumiteľne dáva na vedomie, že nastane doba, kedy Ježiš Kristus príde na túto zem (planétu) a bude vládnuť z Jeruzalema po dobe 1000 rokov.

 

„Až milénium pomine, Satan bude na krátkou dobu propuštěn a nakonec ho zničím jasem své přítomnosti.”

–          Z tohto textu môžeme vyrozumieť, že keď sa 1000 rokov pominie, satan príde z pekla na zem, ale potom ho Ježiš Kristus definitívne zničí (zavrhne do večného pekla)

 

“Stará země pomine. Hle, bude nová země a Nový Jeruzalém na ni sestoupí a budu kralovat na věky věků.“

–          A nakoniec Ježiš Kristus obnoví zem i bude kraľovať naveky.

Z celého kontextu vízie, ale hlavne z toho o 1000 ročnom kráľovstve môžeme vyrozumieť, že Mary K.Baxter bolo povedané o skutočnej a viditeľnej prítomnosti Osoby Ježiša Krista, ktorý bude vládnuť medzi ľuďmi, ešte pred jeho definitívnym príchodom (na konci sveta), čo je totožné s učením „Milenarizmu“ (Chiliazmus).

 

Pred týmto nás Ježiš Kristus varoval, keď povedal:

Úvod. – 1Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ 3Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“

Znamenia konca sveta. – 4Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. 6Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

Znamenie konca Jeruzalema. – 15Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: 16vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

Veľké súženie. – 20Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25Hľa, hovorím vám to vopred. 26Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

Druhý príchod Krista. – 29Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.“

***

Pán a Boh – Ježiš Kristus – v Evanjeliu dva krát varuje, že skôr ako príde na konci sveta (II.príchod Krista), najprv prídu takí, ktorí sa budú vydávať za Mesiáša, čiže za Krista Ježiša – samotného Boha Stvoriteľa. Ježiš Kristus zrozumiteľne hovorí, že pred svojim druhým a definitívnym príchod nebude fyzicky a hlavne viditeľne prítomný na tejto zemi, aby sme s ním mohli žiť ako to učí Milenarizmus.

Súkromné alebo verejné zjavenia Ježiša Krista na rôznych miestach sveta sú len čiastočným videním Ježiša Krista a to daným osobám, ktorým sa tieto zjavenia udiali po Ježišovom zmŕtvychvstaní a uskutočňujú sa až doteraz. Avšak v žiadnom prípade nejde a ani nepôjde o vládu pod spôsobom, že by Ježiš Kristus mal vládnuť na zemi a už vôbec nie tak, že nikto nebude páchať hoci len všedný hriech. Takáto vláda nastane, až vtedy, keď Ježiš Kristus definitívne príde vo svojej sláve, čo bude až po vláde antikrista (na konci sveta).

——————————————-

 Učenie Katolíckej Cirkvi o 1000-ročnom kráľovstve (z knihy  Zjavenia Jána)

  Vysvetlivky (poznámky) k biblickým textom zo Svätého Písma, podľa učenia Katolíckej Cirkvi 

(Texty Svätého písma (s poznámkami) v tomto vydaní sa zhodujú s textami (a poznámkami) schválenými Posvätnou kongregáciou pre sviatosti a bohoslužbu 15.8.1991 / Mons.Vincent Malý, tajomník slovenskej liturgickej komisii) 

 

Zj 20,2   Tisíc rokov je symbolická dĺžka života Cirkvi na zemi.

Boli aj takí, čo to brali doslova (chiliazmus). Porov. v.3.4.5.6. a 7.

 ———————–

Učenie svätého Augustína

 http://sv-pavol-sv-augustin.webnode.sk/

 

 http://a-repko.sk/knihy/bozi_stat.htm

 

20.7. Čo hovorí Zjavenie apoštola Jána o dvoch zmŕtvychvstaniach a o tisícich rokoch?

O týchto dvoch zmŕtvychvstaniach hovoril apoštol Ján v Knihe zjavenia (Apokalypsa) tak, že niektorí z našich kresťanov prvé zmŕtvychvstanie nepochopili, ale premenili ho na akési smiešne bájky.

V spomenutej knihe hovorí apoštol Ján: „Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“ (Zjv 20, 1 ‒ 6).

Pre tieto slová z knihy niektorí pripúšťali, že prvé zmŕtvychvstanie bude telesné a z ostatného ich zaujal najmä počet tisíc rokov, akoby bol potrebný taký dlhý sobotný odpočinok, totiž sviatočné prerušenie práce po námahách šesť tisíc rokov, odkedy bol človek stvorený a pre veľký hriech vyhnaný z raja rozkoše do bied smrteľného života, a keďže je napísané: „U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň“ (2 Pt 3, 8), po uplynutí šesť tisíc rokov (akoby šesť dní) má prísť siedmy deň odpočinku za posledných tisíc rokov, v ktorých majú vstať z mŕtvych svätí, aby slávili ten odpočinok. Táto mienka by bola napokon prijateľná, keby sa verilo, že svätí pri tomto odpočinku budú požívať nejaké duchovné potešenia, plynúce z Božej prítomnosti. Aj my sme kedysi zastávali tento názor. Ak sa však niekto nazdáva, že tí, čo vtedy vstanú z mŕtvych, budú sa oddávať nemiernym hostinám, na ktorých bude toľko jedenia a pitia, že účastníci nielen nezachovajú nijakú mieru, ale ešte aj prekročia každú mieru, akú si len môžeme predstaviť, potom takým veciam môžu veriť naozaj len telesní ľudia. Tí ľudia, ktorých môžeme nazvať duchovnými, takýchto telesných volajú gréckym slovom „chiliastai“, čo by sa dalo v doslovnom preklade povedať „tisícnici“ alebo „tisícročníci“ (chiliasti ‒ po latinsky „miliarii“). Bolo by veľmi zdĺhavé vyvracať ich názory v podrobnostiach. Namiesto toho treba ukázať, ako sa má slovám Písma rozumieť.

Viac z učenia sv.Augustína na:   http://files.koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/200000003-b0c2ab1beb/milenarizmus.docx

 

 

Chiliazmus (gr. „chílioi“ = tisíc)

 

Zdroj: http://www.kbs.sk/?cid=1117289696

*Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža bl.Jána Pavla II. / „CIRKEV v EURÓPE“

Nepotlačiteľná túžba po nádeji

10. Avšak – ako podčiarkli synodálni otcovia – „človek nemôže žiť bez nádeje: jeho život by bol odsúdený na bezvýznamnosť a stal by sa neznesiteľný.“ /18/ V snahe o nádej sa mnohí pokúšajú nájsť uspokojenie v krátkodobých a krehkých skutočnostiach. A tak sa nádej zúžená na priestor pozemského života, nedostupný transcendencii, stotožňuje napríklad s rajom, ktorý sľubuje veda a technika, s rozličnými formami mesianizmu, so šťastím hedonistickej povahy sprostredkovaným konzumizmom, s imaginárnym, drogami umelo vyvolaným pocitom šťastia, s mnohými formami chiliazmu, s očarením východnými filozofiami, s hľadaním foriem ezoterickej duchovnosti a s rozličnými prúdmi new age. /19/

Viac o učení Cirkvi na   http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/milenarizmus-chiliazmus/

 

Záver konfrontácie

Vízia o 1000 ročnom kráľovstve zjavená osobe Baxter K.Mary je totožná s učením Milenarizmu (Chiliazmus) a preto nie len že, jej vízia je falošná (z časti pravda a z časti klamstvo), ale aj osoba, ktorá sa jej zjavila, nebola Osobou Ježiša Krista, ale diabol v jeho podobe.
Viac tu: http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/falosne-vizie-a-posolstva-o-1000-rocnom-kralovstve-od-mary-k-baxter-ova-/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk